ඔබට පොදු ප්රවාහන සේවය පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීම් තිබේ ද - දුම්රිය, බස් රථ, ට්රෑම් රථ, ප්රවේශපත්ර, දඩ ගැසීම් හෝ පොදු ප්රවාහන සේවයට අදාළ ඕනෑම වෙනත් පැමිණිලි කිරීමක්?

ඔබට පොදු ප්රවාහන සමාගම සමග ඇති වූ ගැටලුව විසඳා ගත නොහැකි නම්, පොදු ප්රවාහන ඔම්බුඩ්ස්මන් (PTO) වෙත පැමිණිලි කළ හැකි ය. පොදු ප්රවාහන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සහ විසඳීම අපගේ කාර්යයයි. අපගේ සේවාව නොමිලේ ලබා දේ.

අප ඔබට සහාය වන ආකාරය:

අපි ගැටලුව තේරුම් ගෙන එය විසඳා ගැනීමට ඔබට අවශ්ය ආකාරය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, ඔබේ පැමිණිලි කිරීමට අපි සවන් දෙන්නෙමු ඉන්පසු අපි ඔබ වෙනුවෙන් පොදු ප්රවාහන සමාගම සමග කතාබස් කර ඔබ දෙපාර්ශවයට ම සාධාරණ ප්රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා සහාය වන්නෙමු.

ඔබට සිංහල භාෂාවෙන් අප සමග කතා කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබ අප හා සම්බන්ධ වන අවස්ථාවේ දී අපට පවසන්න, එවිට අප ඔබ වෙනුවෙන් කථන භාෂා පරිවර්තකයෙකු සූදානම් කර දෙන්නෙමු. නැතිනම් ඔබට කථන භාෂා පරිවර්තකට ඍජුවම කතා කළ හැකි ය.

ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිට වෙනත් අයෙකුට වුව ද අප සමග කතා කළ හැකි ය.

අප සම්බන්ධ කරගන්න:

දුරකථන සංකේතයගාස්තු රහිත ඇමතුම්: 1800 466 865 (සඳුදා - සිකුරාදා, 09:00 – 17:00)

ඊමේල් සංකේතයඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කථන භාෂා පරිවර්තක සංකේතය කථන භාෂා පරිවර්තකයෙකු සඳහා, භාෂා පරිවර්තන සේවාව (TIS) අමතන්න: 131 450

අපට මෙම පැමිණිලි සම්බන්ධව ඔබට සහාය විය හැකි ය:

  • ප්රමාද වූ හෝ අවලංගු කරන ලද දුම්රිය, බස්රථ හෝ ට්රෑම් රථ
  • Myki සහ අනෙකුත් ප්රවේශපත්ර ගැටලු
  • පොදු ප්රවාහන දඩ ගැසීම් (සමහර තත්වයන් මත)
  • පොදු ප්රවාහන කාර්යය මණ්ඩලය
  • ප්රවේශ වීමේ ගැටලු, එනම් ඔබට පොදු ප්රවාහන වාහන, ස්ථාන හෝ නැවතුම්, තොරතුරු (කාලසටහන් වැනි) හෝ සේවා (ප්රවේශපත්රයක් මිලදී ගැනීම වැනි) වෙත ප්රවේශ වීමට අපහසුතා නිසා ඇති වන ගැටලු වේ.
  • පොදු ප්රවාහන කටයුතු නිසා ඇතිවන ඝෝෂාව හෝ වෙනත් බාධක
  • වාහන, ස්ථාන හෝ නැවතුම්වල ආරක්ෂාව හෝ පිරිසිදුකම

PTO වෙත පැමිණිලි කිරීමක් මගින් සියලු දෙනාටම පොදු ප්රවාහනය වඩා හොඳ දෙයක් බවට පත් කිරීමට උපකාරී වන්නේ කෙසේද?

පොදු ප්රවාහනය වැදගත් රාජ්ය සේවයකි. අපගේ සමාජයෙහි බොහෝ දෙනෙකු ඒ මත රඳා පවතියි. සමාගම විසින් විසඳා නොමැති පොදු ප්රවාහන ගැටලුවක් ඔබට තිබේ නම්, අනෙක් පුද්ගලයන්ට ද එම ගැටලුව ම ඇති වීමට ඉඩ ඇත. පැමිණිලි කිරීම සෑම කෙනෙකුටම පොදු ප්රවාහනය වඩා යහපත් කිරීමට උපකාරී වේ.