Quý vị có khiếu nại về giao thông công cộng – xe lửa, xe buýt, xe điện, vé, tiền phạt hoặc bất kỳ điều gì khác liên quan đến dịch vụ giao thông công cộng không?

Nếu không thể giải quyết vấn đề với công ty giao thông công cộng, quý vị có thể khiếu nại với Thanh tra Giao thông Công cộng (Public Transport Ombudsman, PTO). Nhiệm vụ của chúng tôi là điều tra và giải quyết các khiếu nại về giao thông công cộng. Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí.

Cách chúng tôi giúp quý vị:

Chúng tôi lắng nghe khiếu nại của quý vị, để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu vấn đề và cách quý vị muốn giải quyết vấn đề đó. Sau đó, chúng tôi thay mặt quý vị nói chuyện với công ty giao thông công cộng và giúp cả hai bên có được kết quả công bằng.

Nếu muốn nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt, hãy cho biết khi nào quý vị muốn liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sắp xếp một thông dịch viên cho quý vị. Hoặc quý vị có thể gọi trực tiếp cho thông dịch viên.

Quý vị cũng có thể nhờ người khác thay mặt quý vị nói chuyện với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi:

Biểu tượng Điện thoạiGọi miễn phí: 1800 466 865 (Thứ 2 – Thứ 6, 09:00 – 17:00)

Biểu tượng EmailEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biểu tượng Thông dịchĐể có thông dịch viên, hãy gọi Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (TIS): 131 450

Chúng tôi có thể giúp quý vị khiếu nại về:

  • Xe lửa, xe buýt hoặc xe điện bị trễ hoặc bị hủy
  • Myki và các vấn đề khác về vé
  • Tiền phạt về giao thông công cộng (trong một số trường hợp)
  • Nhân viên giao thông công cộng
  • Các vấn đề về khả năng tiếp cận, là những vấn đề khiến quý vị khó tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga hoặc các trạm dừng, thông tin (như thời gian biểu) hoặc dịch vụ (như mua vé)
  • Tiếng ồn hoặc sự gián đoạn khác do các công trình giao thông công cộng gây ra
  • Sự an toàn hoặc sạch sẽ của các phương tiện, nhà ga hoặc trạm dừng

Cách khiếu nại với PTO có thể giúp giao thông công cộng tốt hơn cho mọi người

Giao thông công cộng là một dịch vụ công cộng quan trọng. Nhiều người trong cộng đồng của chúng ta phải trông cậy vào nó. Nếu quý vị gặp vấn đề về giao thông công cộng mà công ty vẫn chưa giải quyết, thì có thể những người khác cũng gặp vấn đề tương tự. Khiếu nại có thể giúp giao thông công cộng tốt hơn cho mọi người.